ProLibris

Фондация „ Про либрис” е организация за
осъществяване на дейност в обществена полза. Нейните цели са свързани с
популяризиране на изкуството на книгата във всичките му аспекти:

 • Популяризиране на традиционни
  техники и способи на печатната графика с цел интегрирането им в  съвременния дизайн на книгата
 • Насърчаване и стимулиране на
  творчески експерименти по отношение на художественото оформление на книгата
 • Създаване на обучителни модули и
  учебни пособия в помощ  на усвояването на
  теоретични знания в областта на книгата
 • Усвояване на практични рисувателни
  и калигфаски умения, свързани с дизайна на книгата
 • Участие в проекти, насърчаващи  създаването на художествени обекти в областта
  графичните изкуства
 • Съхраняване на културната памет
 • Провеждане на семинари и работни
  срещи
 • Изследователски дейности

Фондация  „Про либрис” разполага с екип от специалисти
с богат опит в областта на графичния дизайн, илюстрацията и визуалните
изкуства.  Председателят на фондацията е
Александър Гьошев , доктор  в направление
„Изкуствознание и изобразителни изкуства”.