# ПРОПАГАНДА

Project_Rro_Libris

Проект насочен към изследване на медийни канали и способите за манипулация на общественото мнение. Проектът си поставя за цел да провокира публиките и да създаде интерес на младите към темата за неистината, фалшивите новини и тоталитарната пропаганда.